Talentgericht leren als waardig alternatief voor het standaard leerplan

Wat is een talent?

In de bijbel (Mattheüs 25:14-30) wordt het woord talent voor het eerst gebruikt. Er worden twee verschillende dingen mee aangeduid. Als eerste staat het voor een gewichtseenheid in goud of zilver, zoals we nu geld gebruiken. Daarnaast staat het symbool voor een gave van God die mensen zouden moeten gebruiken. Een talent is dus iets wat je beter kunt dan anderen, iets waar je een aangeboren aanleg voor hebt.

De plaats van het talent in de maatschappij

Op de meeste scholen is een standaard leerplan het uitgangspunt. De leerling past zich in grote lijnen aan aan wat er aangeboden wordt en zwakkere en sterkere leerlingen krijgen extra begeleiding op hun eigen niveau. In hun vrije tijd kunnen kinderen hun talenten ontplooien. Door het nemen van lessen of het deelnemen aan clubs. Hiermee wordt de toon gezet dat je talent iets is om in je vrije tijd iets mee te doen. Met als gevolg dat er veel talent onbenut blijft in de maatschappij.

Het talent als uitgangspunt

Bij een bepaalde groep thuisonderwijzers gaat dat heel anders. Zij kiezen ervoor om het talent van het kind als uitgangspunt te nemen. Daar wordt vervolgens het hele onderwijs aan gekoppeld. Door je te richten op zowel de talenten als de interesses van een kind kun je op een aansprekende manier allerlei ontwikkelingsstof aanbieden, die vervolgens door het kind gretig ontvangen en verwerkt wordt. Unschooling* wordt dat ook wel genoemd.

Bij unschooling denken mensen al gauw aan alles wat tegengesteld is aan school. Het beeld is dan dat kinderen niets hoeven en daardoor ook niets leren. Maar unschooling kan een heel actieve manier van onderwijzen en leren inhouden. Wanneer je actief kijkt naar de interesses van het kind en die samen uitdiept, kunnen daarbij alle schoolvakken aan bod komen. Ze komen dan alleen op een iets andere manier aan bod en niet persé in de volgorde zoals die op school gebruikelijk is.

* Er zijn verschillende manieren om aan unschooling te doen, dit is er één van

Meer dan vaardigheden en kennis

Door deze vorm van onderwijs te combineren met coachende gesprekken, krijgen kinderen grotendeels de leiding over hun eigen leerproces, zodat ze daar niet alleen kennis en vaardigheden mee opdoen, maar ook aan hun karaktervorming werken.

Het zijn juist de eigen interesses en talenten die zo motiverend werken op het leerproces dat ze uitnodigen om een extra hobbel te nemen. Waar een kind anders geneigd zou zijn de handdoek in de ring te gooien, is het nu bereid er iets meer voor te doen.

Stel je eens voor…

Het kan zoeken zijn om te vinden waar de interesses en talenten van je kind liggen. Maar stel je eens voor wat er zou gebeuren met de maatschappij als bij alle kinderen hun interesses en aangeboren talenten het uitgangspunt zouden zijn voor het onderwijs.