Talentgericht leren als waardig alternatief voor het standaard leerplan

Wat is een talent? In de bijbel (Mattheüs 25:14-30) wordt het woord talent voor het eerst gebruikt. Er worden twee verschillende dingen mee aangeduid. Als eerste staat het voor een gewichtseenheid in goud of zilver, zoals we nu geld gebruiken. Daarnaast staat het symbool voor een gave van God die mensen zouden moeten gebruiken. Een…

Lees verder →